Windmolengelden

Commissie windmolengelden Rutten

Jaarlijks wordt er vanuit de koepel Windenergie € 10.000 beschikbaar gesteld ter besteding aan projecten in en om het dorp. (periode 2016 – 2035)
De afgelopen jaren zijn de bedragen gebruikt voor de realisatie van MFA ‘Het Klavier’. Nu het MFA er staat, kunnen we deze gelden gaan gebruiken voor projecten, initiatieven van dorpsbewoners / verenigingen / commissies.

Inmiddels is er een commissie windmolengelden Rutten samengesteld die de voorwaarden heeft opgesteld met als doelstelling:
" Ondersteuning van projecten en activiteiten gericht op het vergroten en behouden van de
leefbaarheid in Rutten, met een extra focus op jeugd en ouderen."

Iedere inwoner van Rutten kan vanaf nu een aanvraag indienen.
Heb je als vereniging nieuw materiaal nodig?
Heb je een initiatief voor het dorp dat de leefbaarheid vergroot?
Wil je in je buurt iets onderhouden of vernieuwen?
Of heb je budget nodig voor een culturele activiteit voor jong en/of oud?

De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn hieronder te vinden.
Het aanvraagformulier kan digitaal ingevuld worden via de link onderaan.
Als dat niet werkt dan kunt u dit excel bestand downloaden en insturen naar dorpsbelang@ruttennop.nl

De commissie windmolengelden Rutten bestaat uit de volgende personen: July Mutsaers, Thijs Rasing, Chris Backx, Robbert Bouma, Peter Dijkveld Stol en Wilma Plomp.

Eind september komt de commissie weer samen om de eerste aanvragen te behandelen.

Met vriendelijke groet,
Commissie windmolengelden Rutten

Voorwaarden financiële bijdrage Windmolengelden Rutten
Doelstelling
Ondersteuning van projecten en activiteiten gericht op het vergroten en behouden van de
leefbaarheid in Rutten, met een extra focus op jeugd en ouderen.

Algemene informatie
• Jaarlijks wordt er vanuit de koepel Windenergie € 10.000 euro beschikbaar gesteld ter
besteding aan projecten in en om het dorp.
• Iedere inwoner van Rutten kan een aanvraag indienen.
• De aanvragen dienen te voldoen aan de hieronder omschreven voorwaarden en dienen aan te sluiten bij de doelstelling.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorwaarden (ook hier te downloaden als pdf)
1. De aanvraag past binnen de doelstelling van de windmolengelden. Geld wordt besteed aan klussen/initiatieven ten behoeve van het dorp Rutten of bewoners van Rutten.
2. Bij verenigingen die een aanvraag voor materiaal indienen, wordt er bij de toekenning
gekeken naar een evenwichtige verdeling van het jaarlijks budget tussen de verschillende
aanvragers.
3. Verzoek tot subsidie krijgt binnen 4 weken een reactie van de commissie of de aanvraag is goed gekeurd of niet.
4. De commissie heeft 5.000 euro voor het eerste half jaar en 5.000 euro voor het tweede half jaar.
5. Verzoek wordt ingediend door middel van het aanvraagformulier volledig in te vullen en te
mail aan: dorpsbelang@ruttennop.nl
6. Binnen 3 maanden na afronding van het project dienen de bonnen/rekeningen tezamen met een kort verslag ingeleverd te worden bij de penningmeester van de commissie. Het verslag wordt door de aanvragen ter publicatie aangeboden bij de Rep en Roer en de website van Rutten.
7. Pas na inleveren van de facturen zal het bedrag overeenkomstig met de facturen
overgemaakt worden met een maximum van het toegezegde bedrag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----> aanvraagformulier <----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Agenda

  • Er zijn geen punten op de agenda.

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2021 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring