Speeltuin Commissie

Welkom op de pagina van de speeltuin in Rutten

Heeft u samen met uw kinderen, kleinkinderen en familie ook al veel speelplezier in onze speeltuin beleefd? Dit word mede mogelijk gemaakt door de vrijwilligers die regelmatig aan de slag gaan met het onderhoud van de speeltoestellen. Maar materiaal voor onderhoud kost geld en donaties zijn dan ook van harte welkom! Zo kunt u nog veel meer plezier beleven. Wanneer u op onderstaande link klikt kunt u via een betaalverzoek een donatie doen die geheel ten goede van onze mooie speeltuin zal komen. U mag zelf het bedrag kiezen en u kunt betalen met elke Nederlandse bank. Alvast bedankt en veel plezier in de speeltuin!

 

Donatie Speeltuin Rutten

 

Speeltuin Rutten

De mooie, grote speeltuin van Rutten ligt centraal, in de kern van het dorp. In de rustig gelegen en overzichtelijke speeltuin staan, voor iedere leeftijd, passende en gevarieerde toestellen.

 

In de speeltuin vind je onder andere een skatebaan, een pannakooi, meerdere glijbanen, klimrekken en een kabelbaan. Voor de kleinste bezoekers zijn er schommels, tunnels, meerdere speelhuisjes en een zandbak.
Bij mooi weer word er veelal gespeeld met de waterpomp en watergoot. Voor de begeleiding is er op meerdere plekken gelegenheid om te zitten.

 

Geschiedenis van de speeltuin

De huidige locatie van de speeltuin was tot 1969 een 'rommelveldje' met lang gras. De bewoners van Rutten wilde het in samenspraak met Vereniging Dorpsbelang Rutten opknappen. Het idee van een speeltuin werd naar voren gebracht en de gemeente Noordoostpolder werd benaderd. Met behulp van tien vrijwilligers werd 'huis aan huis' een wervingscampagne gestart hetgeen leidde tot 146 leden en 40 donateurs. De plannen konden worden uitgevoerd. Waarbij het terrein door Ruttenaren werd omgeploegd en ingezaaid. De gemeente verzorgde de bestrating en plaatste de zandbak en enkele klimbogen. De gemeente Noordoostpolder was eigenaar van de grond en derhalve aansprakelijk voor alle aanwezige toestellen. Dus ook voor de toestellen en bouwwerken die door de jaren heen door de speeltuincommissie waren gerealiseerd, waaronder de speelhuisjes op betonnen kelders. Toepassing van gemeentelijk beleid in 2003, zou leiden tot het “uitkleden” van de Ruttense speeltuin. Een groot aantal toestellen zou moeten verdwijnen. De speeltuin in huidige omvang moest worden behouden zo vond de speeltuincommissie samen met dorpsbelang. Daartoe werd eind 2003 een projectplan geschreven met titel “Op eigen benen”. Hierin werd de eerste aanzet gegeven voor het grote herinrichtingsplan van de speeltuin. Het ontwerpbureau van ir. Sybolt Meindertsma te Amsterdam, werd in de hand genomen. Met als uitgangspunten de wensenlijst van de kinderen, geschikt voor het gehandicapte kind en het thema “Polder, land na water” werd door zijn architectenbureau een prachtig ontwerp inclusief  kostencalculatie gemaakt. Uitvoering van het plan kon pas plaatsvinden in april 2005. Vele bedrijven en vrijwilligers hebben zich ingezet om het plan te realiseren, hetgeen resulteerde in een speeltuin van allure die in juni 2006 feestelijk werd geopend door gedeputeerde Wubbo de Raad. Mede dankzij de gemeente Noordoostpolder, Samenwerkende Fondsen Buitenspelen, Kern met Pit, de Europese Commissie (Leader +) kon het plan worden uitgevoerd. Echter zonder de ruim 1200 uren van vrijwilligers, was dit nooit gelukt.


Het bestuur bestaat uit

Algemeen lid: René Brinkman, Sebastiaan Bleeker, Jeroen Brinkman, Anne Backx- Hermus, Eline Kok- Nijboer en Jessica de Velde Harsenhorst.Contact

In de speeltuincommissie vinden alle activiteiten plaats op vrijwillige basis. Zo is er een grote groep van vrijwilligers welke helpt om de speeltuin op orde te houden. Op deze wijze behouden we een mooie en goed onderhouden speeltuin in ons dorp. 


Contact kan rechtstreeks of via vereniging van dorpsbelang Rutten: dorpsbelang@ruttennop.nl 

 

 

 

 

 

AfbeeldingAfbeelding