Speeltuin Commissie

De mooie, grote speeltuin van Rutten ligt centraal, in de kern van het dorp. In de rustig gelegen en overzichtelijke speeltuin staan, voor iedere leeftijd, passende en gevarieerde toestellen
In de speeltuin vind je onder andere een skatebaan, een pannakooi, meerdere glijbanen, klimrekken en een kabelbaan.
lidmaatschap formulierBeste bezoeker, dit is een betaalverzoek voor een donatie voor de speeltuin in Rutten. Je mag zelf het bedrag kiezen. Je kunt met elke bank in Nederland betalen. Dank je wel!

BETAALVERZOEK DONATIE SPEELTUIN


Voor de kleinste bezoekers zijn er schommels, tunnels, meerdere speelhuisjes en een zandbak.
Bij mooi weer word er veelal gespeeld met de waterpomp en watergoot. Voor de begeleiding is er op meerdere plekken gelegenheid om te zitten.

Geschiedenis van de speeltuin
De huidige locatie van de speeltuin was tot 1969 een 'rommelveldje' met lang gras. De bewoners van Rutten wilde het in samenspraak met Vereniging Dorpsbelang Rutten opknappen. Het idee van een speeltuin werd naar voren gebracht en de gemeente Noordoostpolder werd benaderd. Met behulp van 10 vrijwilligers werd 'huis aan huis' een wervingscampagne gestart hetgeen leidde tot 146 leden en 40 donateurs. De plannen konden worden uitgevoerd. Waarbij het terrein door Ruttenaren werd omgeploegd en ingezaaid. De gemeente verzorgde de bestrating en plaatste de zandbak en enkele klimbogen.

De gemeente Noordoostpolder was eigenaar van de grond en derhalve aansprakelijk voor alle aanwezige toestellen. Dus ook voor de toestellen en bouwwerken die door de jaren heen door de speeltuincommissie waren gerealiseerd, waaronder de speelhuisjes op betonnen kelders. Toepassing van gemeentelijk beleid in 2003, zou leiden tot het “uitkleden” van de Ruttense speeltuin. Een groot aantal toestellen zou moeten verdwijnen.

De speeltuin in huidige omvang moest worden behouden zo vond de speeltuincommissie samen met dorpsbelang. Daartoe werd eind 2003 een projectplan geschreven met titel “Op eigen benen”. Hierin werd de eerste aanzet gegeven voor het grote herinrichtingsplan van de speeltuin. Het ontwerpbureau van ir. Sybolt Meindertsma te Amsterdam, werd in de hand genomen. Met als uitgangspunten de wensenlijst van de kinderen, geschikt voor het gehandicapte kind en het thema “Polder, land na water” werd door zijn architectenbureau een prachtig ontwerp inclusief  kostencalculatie gemaakt.

Uitvoering van het plan kon pas plaatsvinden in april 2005. Vele bedrijven en vrijwilligers hebben zich ingezet om het plan te realiseren, hetgeen resulteerde in een speeltuin van allure die in juni 2006 feestelijk werd geopend door gedeputeerde Wubbo de Raad. Mede dankzij de gemeente Noordoostpolder, Samenwerkende Fondsen Buitenspelen, Kern met Pit, de Europese Commissie (Leader +) kon het plan worden uitgevoerd. Echter zonder de ruim 1200 uren van vrijwilligers, was dit nooit gelukt.

Contact
In de speeltuincommissie vinden alle activiteiten plaats op vrijwillige basis. Zo is er een grote groep van vrijwilligers welke jaarlijks helpt om de speeltuin op orde te houden. Op deze wijze behouden we een mooie en goed onderhouden speeltuin in ons dorp. De commissie welke eindverantwoordelijk is, bestaat momenteel uit: Bennie Jensma, Sebastiaan Bleeker, Jeroen Brinkman, Anne Backx- Hermus, Eline Kok- Nijboer en Jessica de Velde Harsenhorst.
Contact kan rechtstreeks of via vereniging van dorpsbelang Rutten: dorpsbelang@ruttennop.nl


 

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2021 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring