Dorpshuiskamer

De Dorpshuiskamer is er voor iedereen.

 

Een keer in de week op donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur is er een koffie-ochtend in Het Klavier.

 

Er zijn twee gastvrouwen/-heren die koffie en thee schenken. Op tafel staan schaaltjes waarin je je bijdrage kunt doen voor de koffie en thee.  Ook is er iemand van de initiatiefgroep aanwezig. Je herkent ze aan hun badge. 

 

Wie het fijn vindt om samen koffie te drinken en als dorpsgenoten elkaar te ontmoeten, is van harte welkom om binnen te lopen. Er is geen lidmaatschap; je bepaalt zelf wanneer, hoe vaak en hoe lang je komt en om bij een activiteit aan te sluiten. 

Zo is er een wandelgroep, een huiskamerkoor en een repair-café.

 

De gasten van De Dorpshuiskamer ontmoeten elkaar en nemen zelf initiatief. 

 

Een activiteit die vanuit de initiatiefgroep wordt geleid is WEHELPEN.

WEHELPEN verbindt hulpvragers en hulpbieders. Het gaat om kleine klusjes zoals: boodschappen doen, ritje naar de dokter, computer hulp ed. 

Wehelpen heeft  2 coördinatoren die de hulpvrager en hulpbieder met elkaar in contact brengt.  

 

Contactpersonen

Hermien Matijsen: 06-22762442  

Anny Groot Koerkamp: 06-31762954 

 

Of u stuurt een mail

 

mail Dorpshuiskamer

 

Initiatiefgroep De Dorpshuiskamer

Hermien Matijsen
Elly Peek
Annie Prins
Trudy Poppe
Anny Groot Koerkamp

       

Afbeelding