Algemeen

MFA (Multi Functionele Accommodatie)

Werkgroep MFA

Rutten is bezig met de realisatie van een Multi Functionele Accommodatie, waarin scholen, peuterspeelzaal, kinderopvang, dorpshuis en sport zich onder één nieuw dak zullen bevinden.

De Werkgroep MFA inventariseert en coördineert de wensen en behoeften van alle toekomstige gebruikers, maakt berekeningen voor de investeringen en exploitatie en informeert de Ruttense samenleving.

Vertegenwoordigers van de Werkgroep MFA vormen met de Ruttense schooldirecteuren, Onderwijsbureau Meppel, eigenaar kinderopvang, projectleider en ambtenaren van de gemeente Noordoostpolder samen de Projectgroep. Voorzitter is projectleider Peter Giezen.

De Projectgroep houdt zich bezig met vergunningen, bestemmingsplan, berekeningen en bouwkundige zaken. Dit ter voorbereiding voor de Stuurgroep die de uiteindelijke besluiten neemt.

In de Stuurgroep zitten wethouder Marianne Uitdewilligen, de verantwoordelijk ambtenaar Gerbert Schaapman, de bestuurder van AVES Kristiaan Strijker en de Ruttense dorpsvoorzitter Arianne de Groene Wondergem

Het ontwerpteam bespreekt met architect Marijn Linde (Korfker architecten) in drie fases de ontwerpen die gemaakt worden: het voorlopig ontwerp, het definitieve ontwerp, het technische ontwerp. Rutten is vertegenwoordigd door Paul Boltjes, Joachim Kamp en Henriette Verheggen.

De Werkgroep MFA bestaat uit: Henriëtte Verheggen (voorzitter), Ge Jensma (secretaris), Nicolo Plomp (financiën), Arianne Wondergem (dorpsbelang) , Marc Kalkdijk, (RKO) Irma Kamp (ASV), Jozef Backx (kantine) , Lydia Felix (dorpsbelang) en Marianne Blom (communicatie).

Daarnaast zijn vele Ruttenaren actief in de Commissies Financiën & Beheer, Levend Document, Binnen, Buiten, Horeca en Veiling.

Contact Werkgroep MFA:
Henriëtte Verheggen
Venelaan 48
Tel: 06 24495304
Mail: hverheggen@solcon.nl

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2021 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring