Vereniging Dorpsbelang Rutten

Vereniging Dorpsbelang Rutten

Deze vereniging is opgericht op 12 april 1954 en heeft volgens de onlangs vernieuwde statuten ten doel:


”Het behartigen van de algemene belangen en de leefbaarheid van het dorp Rutten”.

Wij proberen een rol te spelen bij zaken zoals: woningbouw, industrieterrein, verkeersveiligheid in en rond ons dorp, het ontplooien van activiteiten welke de gemeenschapszin versterken, het behouden van de voorzieningen in ons dorp en zo mogelijk uit te breiden en de communicatie tussen de gemeente Noordoostpolder en Rutten.

Eens per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden in het voorjaar waarbij tal van actuele zaken worden besproken. Verder gebruikt Dorpsbelang de plaatselijke dorpskrant “Rep en Roer” om de inwoners op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in en rond ons dorp en zaken waarmee Dorpsbelang zich zoal bezig houdt.

Contact
Secretariaat
Wilma Plomp
06 - 227 46 431
dorpsbelang@ruttennop.nl

formulier lidmaatschap

Taken bestuursleden per oktober 2020.

 

Samenstelling Bestuur Vereniging Dorpsbelang oktober 2020
Voorzitter:
Arianne Wondergem de Groene
 
- 10 dorpenoverleg
- Gemeente en provincie
- Woningbouwvereniging Mercatus
- Werkgroep Wonen
- Ondernemersvereniging
- PR / Pers
- Werkgroep MFA
- Vlaggen
- Contactpersoon politie
- Dorpsvisie
Secretaris:
Wilma Plomp
 
 - Notulen
- In- & uitgaande post
- Agenda
- Jaarverslag
- 10 dorpenoverleg
- Contactpersoon Dorpshuiskamer
- Commissie Windmolengelden
Penningmeester:
Jos Overgoor
 
- Financieel jaarverslag / begroting
- Ledenadministratie
- Werkgroep MFA Financiën en Beheer
- Administratie MFA 'Het Klavier'

Lid:
Anne Backx
 
- Nieuwjaarscommissie
- Sinterklaascommissie
- Werkgroep MFA Levend Document
- Tulpenmozaïek
- Speeltuincommissie
- Commissie 'De Stiepe'
Lid:
Wilco Weultjes
 
- Vice Voorzitter
- Werkgroep Fraai
- Groen en Grijs
- Coördinator verkeersregelaars
- Nieuwjaarscommissie


Lid:
Stan de Brabander
 
- Feestcommissie
- Nieuwjaarscommissie
- Contactpersoon Autocross
- Vergunningen
- Commissie 'De Stiepe'
Lid:
Lydia Jensma
 
- Rep en Roer
- Werkgroep Website / PR
- Coördinatie emailbestand/dorpsmail
- Contactpersoon Dorpshuiskamer
- Commissie 'De Stiepe'
- Vergunningen
Lid:
Irma Klomp
- Werkgroep Wonen
- Woningbouwvereniging Mercatus
- Commissie 'De Stiepe'
Aspirant lid:
René de Brouwer  Buiten bestuur maar met taak:
 
Gé Jensma
- Knipselkrant
 
Krista Hadders-Bastiaanssen
- Website & Facebook

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Hieronder kunt u de concept notulen lezen van de jaarvergadering van 16 september 2020.

concept notulen jvg 16-09-2020

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2021 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring