Vereniging Dorpsbelang Rutten

Deze vereniging is opgericht op 12 april 1954 en heeft volgens de onlangs vernieuwde statuten ten doel:

”Het behartigen van de algemene belangen en de leefbaarheid van het dorp Rutten”.

 

Wij proberen een rol te spelen bij zaken zoals: woningbouw, industrieterrein, verkeersveiligheid in en rond ons dorp, het ontplooien van activiteiten welke de gemeenschapszin versterken, het behouden van de voorzieningen in ons dorp en zo mogelijk uit te breiden en de communicatie tussen de gemeente Noordoostpolder en Rutten.

 

Eens per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden in het voorjaar waarbij tal van actuele zaken worden besproken. Verder gebruikt Dorpsbelang de plaatselijke dorpskrant “Rep en Roer” om de inwoners op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in en rond ons dorp en zaken waarmee Dorpsbelang zich zoal bezig houdt.

 

Het bestuur bestaat uit

 

Voorzitter:

Wilco Weultjes

 

10 dorpenoverleg
Gemeente en provincie
Ondernemersvereniging

PR/Pers

Vlaggen

Contactpersoon politie

Dorpsvisie

Rep en Roer

Werkgroep Fraai

Penningmeester:

Erik Feddes

Financieel jaarverslag / begroting
Ledenadministratie
Contactpersoon Feestcommissie

Coördinator verkeersregelaars
Nieuwjaarscommissie

Secretaris:

Wilma Plomp

In- & uitgaande post
Agenda
Jaarverslag
10 dorpenoverleg
Coördinatie emailbestand/dorpsmail
Contactpersoon Dorpshuiskamer
Commissie Windmolengelden

Inspiratiecommissie

Algemeen lid:

Irma Klomp

Tulpenmozaïek

Groen en Grijs

Algemeen lid:

Mark Wever

Vice Voorzitter

Voorzitter Werkgroep Wonen

UCRO-1
Woningbouwvereniging Mercatus
Werkgroep Website / PR
Nieuwjaarscommissie

Algemeen lid:

Ard Stoop

Werkgroep Wonen (vicevz)

Speeltuincommissie
Nieuwjaarscommissie

Contactpersoon Autocross

Vergunningen
Woningbouwvereniging Mercatus

Algemeen lid:

Linda Groot Koerkamp

Notulen

Jaarverslag

Werkgroep Socials

Inspiratiecommissie

Algemeen lid:

Marco Simmers

Sinterklaascommissie
Stichting MFA 'Het Klavier'

Buiten bestuur maar met taak: 

Gé Jensma

Knipselkrant

Buiten bestuur maar met taak:

Krista Hadders en Marjolein Bouma

Website en sociale media

Buiten bestuur maar met taak: 

Mariska Plomp

Ledenadministratie

 

Contact

Secretariaat
Wilma Plomp
06 - 227 46 431
dorpsbelang@ruttennop.nl

 

 

Word lid!

Download formulierGa direct naar:

Jaarverslag VDB 2023

 

Notulen jaarverg. 14-03-23

 

Agenda jaarverg. 26-03-24

 

Samenstelling bestuur

 

Dorpsvisie

 

Windmolengelden

 

Vergunning aanvragen

 

Huishoudelijk reglement

 

WBTR VDB Rutten

 

Afvalkalender

 

NOP agenda