Algemeen

MFA (Multi Functionele Accommodatie)

Werkgroep MFA

Rutten is bezig met de realisatie van een Multi Functionele Accommodatie, waarin scholen, peuterspeelzaal, kinderopvang, dorpshuis en sport zich onder één nieuw dak zullen bevinden.

De Werkgroep MFA inventariseert en coördineert de wensen en behoeften van alle toekomstige gebruikers, maakt berekeningen voor de investeringen en exploitatie en informeert de Ruttense samenleving.

Vertegenwoordigers van de Werkgroep MFA vormen met de Ruttense schooldirecteuren, Onderwijsbureau Meppel, eigenaar kinderopvang, projectleider en ambtenaren van de gemeente Noordoostpolder samen de Projectgroep. Voorzitter is projectleider Peter Giezen.

De Projectgroep houdt zich bezig met vergunningen, bestemmingsplan, berekeningen en bouwkundige zaken. Dit ter voorbereiding voor de Stuurgroep die de uiteindelijke besluiten neemt.

In de Stuurgroep zitten de Wethouder en enkele ambtenaren, de directeuren van de onderwijsbesturen en de Ruttense dorpsvoorzitter.

De Werkgroep MFA bestaat uit: Henriëtte Verheggen (voorzitter), Anny Grootkoerkamp, Bert Philipsen, Nicolo Plomp, Arianne Wondergem, Marc Kalkdijk, Irma Kamp, Jozef Backx, Lydia Felix, Chris Backx en Marianne Blom.

Daarnaast zijn vele Ruttenaren actief in de Commissies Financiën en Beheer, Accommodatie, Sport, Gebruikers en Levend Document.

Contact Werkgroep MFA:
Henriëtte Verheggen
Venelaan 48
Tel: 06 24495304
Mail: hverheggen@solcon.nl

Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2019 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring