Vereniging Dorpsbelang Rutten

Vereniging Dorpsbelang Rutten

Deze vereniging is opgericht op 12 april 1954 en heeft volgens de onlangs vernieuwde statuten ten doel:


”Het behartigen van de algemene belangen en de leefbaarheid van het dorp Rutten”.

Wij proberen een rol te spelen bij zaken zoals: woningbouw, industrieterrein, verkeersveiligheid in en rond ons dorp, het ontplooien van activiteiten welke de gemeenschapszin versterken, het behouden van de voorzieningen in ons dorp en zo mogelijk uit te breiden en de communicatie tussen de gemeente Noordoostpolder en Rutten.

Eens per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden in het voorjaar waarbij tal van actuele zaken worden besproken. Verder gebruikt Dorpsbelang de plaatselijke dorpskrant “Rep en Roer” om de inwoners op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in en rond ons dorp en zaken waarmee Dorpsbelang zich zoal bezig houdt.

Contact
secretariaat
Lydia Jensma
06-21647232

dorpsbelang@ruttennop.nl

Taken bestuursleden per april 2019

 


Voorzitter:
Arianne Wondergem de Groene

- 10-dorpenoverleg
- gemeente en provincie
- woningbouwvereniging / Mercatus
- werkgroep "Wonen"
- stichting de Stiepe
- ondernemersvereniging
- PR
- werkgroep MFA
- vlaggen
- contactpersoon politie
- dorpsvisie


Secretaris: Lydia Jensma


- notulen
- in/uitgaande post
- agenda
- jaarverslag
- stichting De Stiepe
- vergunningen
- 10 dorpen overleg
- werkgroep MFA

Jeffrey Kerkhof


- werkgroep "Wonen"
- woningbouwvereniging / Mercatus
- vice-voorzitter

Penningmeester: Jos Overgoor

- penningmeester
- financieel jaarverslag / begroting
- ledenadministratie
- stichting de Stiepe
- MFA werkgroep Financieel en beheer (F&B)

Anne Hermus

- nieuwjaarscommissie
- Sinterklaascommissie
- MFA werkgroep Levend Document
- tulpenmozaïek
- speeltuincommissie


Stan de Brabander

- feestcommissie
- nieuwjaarscommissie
- contactpersoon autocrosscommissie

Wilco Weultjes

- werkgroep Fraai
- Groen en Grijs
- coördinatie verkeersregelaars
- nieuwjaarscommissie
- radio reporter

Wilma Plomp

- pers / Rep en Roer
- PR werkgroep / website
- coordinator emailbestand / dorpsmail

Lenie Dekkers (stagiair)

- werkgroep "Sociaal"  Buiten het bestuur maar met taken:

Gé Jensma
- knipselkrant


Woensdag 18-03-2020 om 19.30 uur is er de Algemene Ledenvergadering van het Dorpsbelang.

Klik hier voor de agenda en de stukken.

Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2020 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring