Vereniging Dorpsbelang Rutten

Vereniging Dorpsbelang Rutten

Deze vereniging is opgericht op 12 april 1954 en heeft volgens de onlangs vernieuwde statuten ten doel:


”Het behartigen van de algemene belangen en de leefbaarheid van het dorp Rutten”.

Wij proberen een rol te spelen bij zaken zoals: woningbouw, industrieterrein, verkeersveiligheid in en rond ons dorp, het ontplooien van activiteiten welke de gemeenschapszin versterken, het behouden van de voorzieningen in ons dorp en zo mogelijk uit te breiden en de communicatie tussen de gemeente Noordoostpolder en Rutten.

Eens per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden in het voorjaar waarbij tal van actuele zaken worden besproken. Verder gebruikt Dorpsbelang de plaatselijke dorpskrant “Rep en Roer” om de inwoners op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in en rond ons dorp en zaken waarmee Dorpsbelang zich zoal bezig houdt.

Contact
secretariaat
Lydia Jensma
06-21647232

dorpsbelang@ruttennop.nl

Taken bestuursleden per april 2017

dorpsbelang rutten
 vlnr: Jan Hartveld, Wendy Wisse, Margot Bouma, Martijn Aarnink, Lydia Jensma, Arianne Wondergem de Groene, Marianne Blom, Anne Hermus

Voorzitter:
Arianne Wondergem de Groene

- 10-dorpenoverleg
- Gemeente en provincie
- Woningbouwver./Mercatus
- Dorpsvisie thema Wonen
- Stichting de Stiepe
- Ondernemersvereniging
- PR
- PG MFA
- MFA WG Gebruikers
- Vlaggen
- Contactpersoon politie


Marianne Blom 

-  Pers, Rep en Roer
-  Dorpsvisie
-  PG MFA
-  Woningbouwvereniging/Mercatus
-  Vice-voorzitter
-  MFA WG Levend Document
-  MFA WG KC Gebruikers

Secretaris: Lydia Jensma


-  Notulen
-  In/uitgaande post
-  Agenda
-  Jaarverslag
-  Stichting De Stiepe
- Nieuwjaarscommissie
- Vergunningen
- PG MFA
- MFA WG Accomodatie
- Feestcommissie

Penningmeester: Wendy Wisse

- Penningmeester
- Financieel jaarverslag/begroting
- Stichting de Stiepe
- MFA WG Financieel en beheer (F&B)

Anne Hermus

- Coördinatie verkeersregelaars
- Nieuwjaarscommissie
-  Sinterklaascommissie
- MFA WG Levend Document
- MFA WG Gebruikers
- Dorpsvisie thema Wonen


Margot Bouma

-  Website/PR-werkgroep
-  Coördinatie emailbestand/dorpsmail
-  Speeltuincommissie
-  Dorpsvisie thema Sociaal
-  MFA WG Gebruikers

Jan Hartveld

-  Dorpsverfraaiing
-  Groen en Grijs
-  Tulpenmozaïek
- Nieuwjaarscommissie

Martijn Aarnink

- Sinterklaascommissie
- Feestcommissie
- Contactpersoon autocrosscommissie
- Radioreporter
Buiten het bestuur maar met taken:

Anja en Herman Nijenhuis

-  Ledenadministratie

Gé Jensma

Knipselkrant 

 
 
 

Agenda

Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2018 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld