Vergunning aanvragen

Wilt u een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, feest of een herdenking? En is uw evenement voor publiek toegankelijk? Dan heeft u vaak een vergunning nodig. Een evenementenvergunning vraagt u schriftelijk aan.

De vergunningaanvraag moet voor zondag 18 december 2016 ingeleverd zijn bij Lydia Jensma, Veneweg 4 of gemaild naar lh_felix@hotmail.com.

De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de gegevens en dat de aanvraag volledig is (mogelijk dat er nog een calamiteitenplan en brandvergunning aangevraagd moet worden).

Download de aanvraag formulieren
https://www.noordoostpolder.nl/evenement-organiseren

Agenda

 Nieuws uit de polder
 U herkent ons aan
Copyright © 2017 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld