Afscheidsspeech Truus Vegterlo

'Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is dichtdoen en verpakken in goede gedachten der herinnering’. (Dietrich Bonhoeffer)

Speech van Grietje en Truus


‘In het begin van de polder, vanaf 1953, had Rutten drie dorpsscholen; cbs Sjaloom, rk de Paulusschool en obs de Wegwijzer. 


In 2012 werden het twee dorpsscholen. De Wegwijzer en de Paulusschool gingen samenwerken onder de naam Paulusschool. Alles Kids kreeg onderdak in het gebouw van de Wegwijzer. Niet veel later startten de gesprekken in het dorp over de bouw van een nieuwe school en een dorpshuis. Na veel vergaderen werd dat uiteindelijk Het Klavier, een multifunctionele accommodatie waar het hele dorp veel energie in heeft gestopt.


Hierin werden de twee scholen en de kinderopvang gehuisvest. Drie identiteiten legden de focus op  samenléven onder één dak. Werken en leven vanuit datgene wat ons verbindt en dat verliep heel goed. Na Kerst, op 4 januari 2021, startten we het nieuwe jaar in het Klavier. Het was coronatijd en daarom mochten de kinderen niet naar hun nieuwe school. Het samenléven onder één dak versterkte de wens om van twee naar één school te gaan in Rutten. We hebben daar de nodige tijd voor genomen. In het afgelopen fusiejaar hebben we een mooi proces doorlopen met als resultaat dat we per 1 augustus 2023 één school zijn, De Leeuwerik.

 

De 3 scholen van vroeger, de gebouwen, zijn nu allemaal afgebroken. Voor veel mensen betekende dat meer dan slopen en stenen opruimen. Het waren vanzelfsprekende gebouwen in het dorp met een historie van meer dan 65 jaar. Ruttenaren en inmiddels niet Ruttenaren hebben daar hun voetstappen staan. Hebben daar leren lezen en rekenen, leren knippen en plakken en leren winnen en verliezen. Er is iets nieuws ontstaan met de verhuizing en de fusie, maar er gaat ook iets verloren van de historie.

 
Vandaag nemen we afscheid van de beide scholen. Gelukkig niet van het gebouw, het team en de kinderen. De namen ‘Sjaloom en Paulusschool’ bestaan straks niet meer. In de vuurkorf hebben we achtergelaten wat niet mee hoeft. Aan de slinger hangt waar we naar uitkijken en wat onze wensen zijn voor De Leeuwerik.


We maken een nieuwe start waarin we willen voortzetten wat onze voorgangers met zorg hebben opgebouwd en waarin we willen vernieuwen wat nodig is voor de toekomst van de kinderen zodat zij volop kans en ruimte krijgen om uit te groeien tot volwaardige, gelukkige mensen. 


We danken alle mensen die met veel inzet in en aan de ‘oude’ scholen hebben gewerkt, want daardoor kunnen we nieuw worden’. (In stilte hebben we de naambordjes van de muur geschroefd en ingevouwen in de eigen schoolvlag). 


'Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is dichtdoen en verpakken in goede gedachten der herinnering’. (Dietrich Bonhoeffer)

 

Maandag 4 september start De Leeuwerik om 8.25 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om de opening mee te maken.

Nieuwsoverzicht