Bouwrijp maken

Misschien heb je al wat activiteit gezien bij Buitenom 87, de Paulushof. G. Hellinga BV heeft daar een start gemaakt met het bouwrijp maken. Deze week worden er bomen gekapt en is het bedrijf het terrein aan het opschonen. Dit doet Hellinga voordat het broedseizoen begint om te voorkomen dat flora en fauna worden verstoord. Vervolgens zal het bedrijf het rode fietspad verwijderen en wordt er een nieuw trafostation geplaatst om de Paulushof van elektriciteit te voorzien.