De Hersenstichting bedankt

De collecteweek van de Hersenstichting is weer ten einde. Bedankt voor je donatie!
Dankzij jouw bijdrage kunnen wij alles op alles zetten voor gezonde hersenen voor iedereen.