Dorpsbelang nieuws mei

Nieuws van Dorpsbelang - mei 2022

Nieuws van Dorpsbelang

April doet wat ie wil: Een koud begin, maar vanaf halverwege de maand prachtig weer. Veel bedrijvigheid op het land, de ‘bonkige’ grond verandert in rechte lijnen (zaaien en aardappelen poten). De prachtige bollenvelden rondom het dorp, het lokt veel toeristen. De tulpenwandelroute op 23 april met zo’n 300 wandelaars startte in het Klavier. 
Het was dat weekend een gezellige drukte in en om het Klavier. Op vrijdagochtend de Koningsspelen, waarbij de schoolkinderen gebruik maakten van het sportcomplex.  ’s Avonds was het de beurt aan de dames van Twee Recht en Twee Averecht, zij trakteerde ca. 200 bezoekers op een avondje cabaret. 
Op de zaterdagmiddag organiseerden Werkgroep Wonen een Jongeren Woon-inloopmarkt. Want ja, op jezelf wonen en dan? De jongeren konden zich deze middag laten voorlichten door de aanwezige bedrijven. Ook dit was een geslaagde middag. 

 

Notulen jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang
De notulen van de jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelang staan op de website (notulen) en zijn in te zien tot en met eind juni. Eventuele op- en aanmerkingen n.a.v. de notulen kunnen in deze periode doorgegeven worden via email: dorpsbelang@ruttennop.nl 
Daarna worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en definitief.

 

MOR-melding
Ervaart u overlast door woekerend gemeentegroen, kapotte straatverlichting, kapot wegdek of losse stoeptegels? In dat soort gevallen kunt u zelf een MOR-melding (Melding Openbare Ruimte) doen bij de gemeente. Zij zullen dan binnen 24 uur contact met u opnemen. Een MOR-melding kan via www.noordoostpolder.nl/melden-aan-de-gemeente of bellen met 0527-633911. Link voor de MOR-melding is ook vindbaar op de pagina --> Wonen

 

Budget Sociale Bewonersinitiatieven
Uit dit budget kunnen kleine aanvragen gedaan worden voor eenmalige sociale initiatieven, alles om je dorp, buurt of straat een fijnere leefomgeving van te maken kan hiervoor in aanmerking komen. Een aanvraag voor dit budget kan gedaan worden via www.noordoostpolder.nl/idee-bewonersinitiatief. Voorbeelden van initiatieven zijn: helpen opstarten van een koffiegroep, iets extra’s doen voor een eetclub, een activiteit of bijeenkomst organiseren voor een speciale doelgroep etc.

 

Afvalkalender dorp:
GFT:  13, 19, 27 mei, 2, 10 en 16 juni
Papier: 31 mei
Plastic: 20 mei
Rest: 12 mei, 9 juni

Nieuwsoverzicht