Een week na de brand bij de Groene Agri

Lees hier de laatste stand van zaken

Een week na de brand bij De Groene Agri


Rutten

Rutten, een week na de brand bij De Groene Agri kan de balans enigszins worden opgemaakt. Ongeveer 80 procent van het bedrijf functioneert weer als normaal en 20 procent is ‘buiten werking’ vanwege de brandschade. 

Arianne de Groene – Wondergem licht toe: ‘De afgelopen week bleef het spannend. Nadat de brandweer was vertrokken, hield een zogenaamde brandwacht in de gaten of de temperatuur in de afgebrande loodsen omhoog ging. Een brandwacht is een soort warmtecamera op een paal, die rondjes van 360 graden maakt en daardoor een groot gebied in de gaten kan houden. Tot en met afgelopen zondag was de brandweer van Rutten dagelijks op een vast tijdstip aanwezig om controles uit te voeren en in de overige uren, indien nodig, extra bluswerkzaamheden uit te voeren. We zijn erg onder de indruk en dankbaar voor de geavanceerde technieken die de brandweer bij ons heeft gebruikt en de inzet van honderden brandweerlieden. In de dagen na de brand beseften wij door de media pas hoe groot de inzet van de hulpdiensten is geweest. Wij zijn bijzonder dankbaar voor alle vrouwen en mannen die zich voor ons bedrijf hebben ingezet. Dankzij hen kunnen wij onze klanten alweer bedienen. Daarnaast voelen wij ons zeer gesteund door alle hulp die wij, ook vandaag, weer mogen ontvangen van onze gemeenschap hier in de Noordoostpolder en daarbuiten. Hartverwarmend.’

 

Contra-expert
Familie De Groene werd afgelopen week geleefd door de vele gesprekken met verzekeraars en onderzoekers. ‘Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat hadden we gesprekken met onder andere klanten, verzekeraars, kwaliteitsdiensten en natuurlijk onze teamleden. Ook nu duren die gesprekken voort. We worden bijgestaan door een zogenaamde contra-expert. Dit is een schade-expert die opkomt voor onze belangen en optreedt als onze adviseur.. Doordat de gesprekken nog niet zijn afgerond, kunnen we nog niet aangeven hoeveel schade onze klanten en wij hebben opgelopen. Wel is bekend dat dit in de miljoenen loopt. In de afgebrande cellen lagen witlofpennen en vis. Deze week zijn de opruimwerkzaamheden gestart en die zullen volgende week ook nog plaatsvinden. Verder wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de koelcellen die zich dichtbij de afgebrande ruimtes bevinden om te achterhalen welk effect de brand en de hitte hierop hebben gehad en of deze cellen behouden kunnen blijven. Het grootste deel van de producten in deze cellen, witlofpennen, is vorige week overgereden naar collega’s die koelruimte beschikbaar hebben gesteld. Ook hier zagen wij dat er onmiddellijk hulp werd geboden.’

 

Vooruit kijken
De Groene Agri en zusterbedrijf Groenvries, dat op hetzelfde terrein zit, hebben de werkzaamheden weer opgepakt. De Groene vertelt: ‘Groenvries slaat voedingsproducten op, zoals kaas, boter en vis. Sinds afgelopen maandag werken we weer volgens alle kwaliteitsrichtlijnen van onze klanten en is het weer business as usual. We kijken inmiddels alweer vooruit. We willen de verloren gegane cellen herbouwen, maar het is nu nog te vroeg om concrete plannen te ontwikkelen. Voor nu willen we eerst bekomen van de schrik en zorgen dat de dagelijkse operatie weer optimaal draait, waarbij wij onze blik weer richten op de toekomst.’ 

Nieuwsoverzicht