Gelijk Stroom Steunt Rutten

Gelijk-Stroom, de lokale energiecoöperatie in de Noordoostpolder, heeft dit jaar Tuin & Co uit Rutten gekozen voor haar jaarlijkse financiële steun aan maatschappelijke projecten. Het doel is om een educatieve ruimte met muurkas te realiseren bij de multifunctionele accommodatie Het Klavier.

Op het buitenterrein van mfa Het Klavier vertelt commissielid Anita Groot Roessink over het ingediende plan. ‘Kijk’, wijst ze, ‘daar waar nu nog de gastank staat, moet ons idee gestalte krijgen. Op die plek komt een houten schuur met daar tegenaan, aan de zonkant van de muur, een muurkas. Dit biedt kinderen de mogelijkheid om planten te kweken en te leren over groei en voedselproductie.’ 


Het project van Tuin & Co omvat tevens de uitbreiding van het openbare terras met een pergola en klimplantenwand, wat een duurzame, toegankelijke en educatieve aanwinst zal zijn voor alle dorpsbewoners van Rutten. De muurkas en educatieve werkruimte zullen dienen als een leercentrum voor het Kindcentrum, waar basisschoolkinderen en kinderopvang zich kunnen verdiepen in tuinieren en zelfvoorzienend zijn op het gebied van voedsel. Daarnaast zal de moestuin worden gebruikt door vrijwilligers van het Eetcafé, die maandelijks koken voor dorpsbewoners en profiteren van de oogst. 

 

Het project, omschreven als verbindend en duurzaam, is een initiatief van Tuin & Co, die de plannen heeft ontwikkeld om deze waardevolle toevoeging aan het multifunctionele centrum te realiseren.


‘Toen ik in de krant de oproep van Frans van de Lindeloof las om een bijdrage aan te vragen bij Gelijk-Stroom heb ik ons initiatief meteen aangemeld. Als je geld nodigt hebt om je ideeën te realiseren zijn alle bijdragen meer dan welkom.’ 
Hoewel de oorspronkelijke begroting op € 33.000 was gesteld, zijn de kosten gestegen, met name vanwege vertragingen door de aanwezigheid van een gastank. De benodigde berging voor tuingereedschap en andere materialen zal naar verwachting € 40.000 kosten. Door veel zelfwerkzaamheid is de realisatie mogelijk.

 

Frans van de Lindeloof, projectleider bij Gelijk-Stroom, benadrukt het belang van sociale en duurzame projecten die de gemeenschap versterken. Hij wijst op de zelfredzaamheid en de ondernemende geest van Rutten, waar burgers samenwerken om projecten te realiseren die ten goede komen aan de hele gemeenschap. ‘De waardecheque van € 485,-- is Rutten van harte gegund.’

 

Gelijk-Stroom, één van de 150 energiecoöperaties in Noord-Nederland aangesloten bij energiemaatschappij Energie VanOns, ondersteunt lokale initiatieven die bijdragen aan een duurzame en betrokken samenleving. De jaarlijkse financiële bijdrage wordt mogelijk gemaakt door de klanten van de energiecoöperatie.
Inwoners van de Noordoostpolder worden aangemoedigd om sociale, duurzame projecten voor te dragen voor financiële ondersteuning door Gelijk-Stroom. Meer informatie over de initiatieven van Gelijk-Stroom is te vinden op de website www.gelijkstroom.nl 

----------------- 
Meer informatie: Elly van Wieren, bureaumedewerker coöperatie Gelijk-Stroom 06-39376101 of info@gelijkstroom.nl  

Bijlage: foto met onderschrift: Frans van de Lindeloof overhandigt de waardecheque aan Anita Groot Roessink.

 

Nieuwsoverzicht