Impactanalyse Lelylijn

Wat betekent de Lelylijn voor Noordoostpolder?

Emmeloord, april 2024 


Wat betekent de Lelylijn voor Noordoostpolder?
Over de mogelijke komst van de Lelylijn wordt al geruime tijd gesproken. Maar wat is het effect van de nieuwe spoorlijn voor gemeente Noordoostpolder? Een uitgebreide impactanalyse, opgesteld in opdracht van de gemeente, geeft hiervan een goed beeld. Het vertelt aan de hand van vier scenario’s met welke kansen en opgaven we rekening moeten houden en welke keuzes de gemeente hierin te maken heeft.

 

Veel onderzoek nodig
Het Rijk en de Regio onderzoeken samen de mogelijkheid tot de aanleg van de Lelylijn. De nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Groningen. Hoewel er nog geen besluit is genomen over de aanleg of de tracékeuze wordt in de onderzoeken wel nadrukkelijk rekening gehouden met een tracé dat door Noordoostpolder loopt met de mogelijkheid van een treinstation in Emmeloord. Daarnaast worden ook andere tracés onderzocht. 

 

Vier scenario’s
Deze impactanalyse is een aanvullend onderzoek, specifiek voor Noordoostpolder. Niet met het doel om keuzes te maken, wel met de bedoeling om de impact van de Lelylijn op onze gemeente inzichtelijk te maken. De vier scenario’s gaan uit van een spoorverbinding door Noordoostpolder en schetsen een beeld van Noordoostpolder met en zonder station. De effecten die dit heeft op het wonen, werken, het landschap, economie en de mobiliteit in Noordoostpolder, worden per situatie in beeld gebracht en toegelicht. Het levert ook huiswerk op voor de gemeente als het gaat om toekomstige keuzes en aansluiting of inpassing op de bestaande opgaven waar de gemeente voor staat. 

 

Raadpleging inwoners
Binnenkort krijgen de inwoners van Noordoostpolder de mogelijkheid om naar aanleiding van dit rapport hun mening te laten horen. 

 

Verdere opmars 
Met de lessen uit deze impactanalyse kan de gemeente aan de slag met de verdere voorbereiding op de komst van de Lelylijn. Aan het eind van 2024 wordt een besluit van de rijksoverheid verwacht of het project LelyLijn naar de volgende fase kan.

 

Bijlage: Rapport Impactanalyse Lelylijn

====================================================
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team communicatie: R. Groenendijk. Telefoon 06-22639625 of per mail r.groenendijk@noordoostpolder.nl 

 

Nieuwsoverzicht