Nieuwe naam van de dorpsschool

Laat je brein broeden! 

Naam dorpsschool

Per 1 augustus 2023 gaan de Paulusschool en de Sjaloom fuseren. Het wordt een nieuwe school. Een nieuwe school verdient een sterke nieuwe naam. Een naam die past bij het dorp Rutten. Een naam die je kunt onthouden, kunt uitspreken en goed kunt opschrijven.   


De nieuwe school is er voor het dorp, dus iedereen mag meedenken. Op Koningsdag 27 april starten we de naamgeving. In de hal van Het Klavier en in beide scholen staat een bus met daarnaast de stemformulieren waarop de naam kan worden ingevuld. Via onderstaande link kan je het stemformulier downloaden en printen. Ook in de nieuwste Rep en Roer zit een stemformulier. Deze kunt u ook buiten in de brievenbus van Het Klavier inleveren. 

 

Stemformulier


De keuze van de naam moet worden toegelicht. Anonieme inzendingen worden niet meegenomen in de keuze. Zondag 14 mei is de laatste datum van inzending. De jury gaat op 15 mei de namen beoordelen en maakt daaruit een keuze van 3 namen met een evt. voorkeuradvies. Deze worden, ter goedkeuring, aangeboden aan het College van Bestuur van Aves.
De nieuwe naam wordt bekendgemaakt in de feestweek van Rutten.


De jury bestaat uit; een leerling uit de leerlingenraad van de beide scholen, een lid vanuit Dorpsbelang, de leden van de identiteitscommissie, een leerkracht van Sjaloom en de beide directeuren. 
Laat je brein broeden! 

 

Nieuwsoverzicht