Nieuws van NTL

"Ik lach me kapot"

Een clown, grappenmaker of cabaretier? Een nukkige, sarcastische of ironische man? Wie het weten wil is van harte uitgenodigd om op vrijdag 17 of zaterdag 18 maart te komen kijken in het Klavier te Rutten. NTL presenteert 'Vrouw zoekt boer!!

Informatie m.b.t. verkooppunt, kosten, spelers en starttijd is te vinden op de bijgevoegde flyer in de Rep en Roer van februari. Deze zal spoedig ook op de website te lezen zijn!