Nieuws van Werkgroep Wonen 2.0

Nieuws van Werkgroep Wonen 2.0

 

Dorps-DNA
Net als vorige maand vertellen we je weer wat over het dorps-DNA van Rutten. De ontwerper van Rutten, prof. ir. W. de Bruin, koos ervoor om van Rutten een kruisdorp te maken. Dat zorgde er automatisch voor dat het dorp in vier kwadranten werd opgedeeld. Op de plek waar nu recreatiepark Het Groene Kwadrant ligt, plande De Bruin geen bebouwing, zodat het open lag, gericht op de polder en het water. Doordat de twee noordelijke kwadranten door de jaren heen gelijkmatig groeiden, bleef de structuur van Rutten in tact. Sinds het open kwadrant werd bebouwd met een gymzaal en recreatiewoningen is dat deel van Rutten ‘verdicht’. Het veld aan de loswal biedt nog wel steeds een blik op het water en de polder.

 

Woon Walk-in
Met een peiling op sociale media, een zogenaamde poll, heeft Werkgroep Wonen 2.0 geïnventariseerd welk onderwerp we kunnen belichten tijdens een Woon Walk-in. Het grootste deel van de stemmers wil meer weten over verduurzaming. Op zaterdag 15 april vanaf 14.00 uur organiseren we daarom een Woon Walk-in over het verduurzamen van je huis. Wil je meer weten over maatregelen om je huis energiezuiniger te maken, zoals met zonnepanelen, warmtepompen en isolatie, dan kun je je vragen stellen aan de aanwezige adviseurs en bedrijven. Via de socials van Rutten zullen we meer informatie delen. Houd Facebook en Instagram dus in de gaten!

 

Nieuwsoverzicht