Nieuws van Werkgroep Wonen 2.0

Het bedrijf G. Hellinga verzorgt het bouwrijp maken van de Paulushof (Buitenom 87). Voor de riolering legt het bedrijf 2 strengen riool aan: één voor hemelwater en één voor vuil water. Hierdoor kan regenwater via een uitstroombak worden geloosd op de watergang achter het bos. Hierdoor hoeft schoon hemelwater niet meer naar de rioolwaterzuivering. Een slimme oplossing die energie bespaart.