Tip van werkgroep wonen

Het lijkt nog vroeg, maar het is nu een goed moment om te controleren of de verwarming in je huis het nog doet. Als de thermostaat straks weer een paar graden hoger moet, kom je er wellicht achter dat je cv-ketel een storing heeft. Mogelijk heeft de installateur dan geen tijd, omdat iedereen defecten heeft geconstateerd. Door nu je thermostaat een paar graden hoger te zetten en te controleren of je huis warmer wordt, kun je op tijd in actie komen als er zich een probleem voordoet. =