Vrouwenhart; goed bezocht!

Ruim 80 belangstellenden luisterden dinsdagavond in het Klavier naar de uiteenzetting van cardioloog Marieke Ludwig over het vrouwenhart. Zij was hier op uitnodiging van de Vereniging Vrouwen van Rutten. Aandacht voor het vrouwenhart is heel belangrijk, zegt Ludwig: hart- en vaatziekten zijn op dit moment onder vrouwen dodelijker dan onder mannen. Vrouwen met een hartaandoening hebben vaak klachten die niet als hartklachten herkend worden. Niet door henzelf én niet door hun arts. Zij liet ons d.m.v. een presentatie en casussen zien wat deze klachten zijn en hoe ze deze behandelt.

Een hele interessante avond!