Wees welkom op de deeltuin in Rutten

Deeltuin Rutten is een initiatief van dorpsbewoners en is in 2023 van start gegaan. Er is direct een werkgroep opgestart om een plan te maken qua bouwplan en onderhoud. Op het volkstuinencomplex 'de Valeriaan' is de deeltuin gerealiseerd. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor alle Ruttenaren. Iedereen mag zich hier welkom voelen. We werken en delen samen uit de moestuin. Van maart t/m oktober is er iemand van de werkgroep aanwezig op dinsdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur en donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur.
Meehelpen, ondersteunen, mee eten, meedenken, alles is mogelijk, want deze tuin is ook van en voor jou!!

Schroom niet om op bovenstaande dagen en tijden langs te komen of contact op te nemen via de mail of telefoon.