Dorpsbelang

Vereniging Dorpsbelang Rutten

Deze vereniging is opgericht op 12 april 1954 en heeft volgens de onlangs vernieuwde statuten ten doel:

”Het behartigen van de algemene belangen en de leefbaarheid van het dorp Rutten”.

Wij proberen een rol te spelen bij zaken zoals: woningbouw, industrieterrein, verkeersveiligheid in en rond ons dorp, het ontplooien van activiteiten welke de gemeenschapszin versterken, het behouden van de voorzieningen in ons dorp en zo mogelijk uit te breiden en de communicatie tussen de gemeente Noordoostpolder en Rutten.

Eens per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden in het voorjaar waarbij tal van actuele zaken worden besproken. Verder gebruikt Dorpsbelang de plaatselijke dorpskrant “Rep en Roer” om de inwoners op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in en rond ons dorp en zaken waarmee Dorpsbelang zich zoal bezig houdt.

Emailadres Dorpsbelang Rutten: dorpsbelang@ruttennop.nl

Klik hier voor een taakomschrijving van het bestuur

Commissies die rechtstreeks ressorteren onder Vereniging Dorpsbelang zijn:

De feestcommissie
De feestcommissie bestaat sinds 2000 en heeft inmiddels haar bestaansrecht bewezen. Zij is verantwoordelijk voor de jaarlijkse dorpsfeesten alsook de lustrumfeesten. Tevens organiseert zij de invulling van het programma op Koninginnedag. De feestcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de buurtverenigingen uit Rutten aangevuld met 2 afgevaardigden uit Dorpsbelang.

De speeltuincommissie

Speeltuin Rutten

Deze enthousiaste groep vrijwilligers is verantwoordelijk voor de speeltuin in Rutten, gelegen tussen de Venelaan en de Sportweg. Deze speeltuin kent al een lang bestaan, maar is in 2006 heropend na een grondige herinrichting en voldoet aan de nieuwste eisen rondom buiten spelen.

De architectonisch ontworpen speeltuin is geïnspireerd naar de polder; water en dijken spelen een belangrijke rol. De nagebouwde beklimbare poldertoren met glijbaan staat als blikvanger centraal. De speeltuin biedt aan de jeugd veel uitdaging middels spannend ontworpen huisjes, verbindingsbruggen, kabelbaan, waterpomp, draaimolen, schommels, skatebaan etc. etc..


Bezoekers zijn inmiddels niet alleen dorpsbewoners maar ook bezoekers van buiten hebben deze gratis toegankelijke speeltuin ontdekt. Ouderen kunnen middels de aanwezige zitbanken genieten van de spelende jeugd welke zich een dagdeel moeiteloos vermaken. De speeltuin kunnen we in stand houden door o.a. donateurs, sponsoring en acties . We zien dat met deze voorziening een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid in ons dorp.


Laatste nieuws

Sponsoren

 Nieuws uit Flevoland
 U herkent ons aan
Copyright © 2021 Rutten | Gerealiseerd door: Acf Bentveld | Privacy verklaring