Omgaan met verlies

25 maart 2024

De werkgroep Zinvol Rutten nodigt U uit voor een avond over “Omgaan met verlies”.


Maandag 25 Maart 2024 in “het Klavier” om 20.00 uur.

We krijgen allemaal in ons leven te maken met verlies.
Er zijn meerdere vormen van verlies.
• Verlies van een naaste.
• Verlies van werk.
• Verlies van gezondheid.
• Verlies van een relatie.
• Verlies van iets wat heel belangrijk voor je was.


Hoe ga je daar mee om voor jezelf?
Wat doe je wel, of juist niet.
Hoe ga je daar mee om voor een ander?
Wat zeg je wel, of juist niet?

We starten de avond met een inleiding over rouw en verlies door Trees Menu, zij is rouw- en verliescoach, met een eigen praktijk.
Daarna gaan we aan de hand van stellingen in kleine groepjes met elkaar gedachte en/of ervaringen delen.
Waarna we de avond gezamenlijk afsluiten.

 

U bent van harte uitgenodigd. Aanmelden is niet nodig. Er is geen entree. 

Werkgroep Zinvol Rutten.

 

 

 

Agenda overzicht