Thema avond in het Klavier: Vitaliteit en leefbaarheid

27 juni 2024

Hoe zie jij Rutten in 2035!

 

In 2013 is het Dorpsontwikkelingsplan Rutten gepresenteerd. Deze is dus alweer 11 jaar oud en dorpsbelang vindt het belangrijk om deze op te frissen. Er is een commissie samengesteld om dit te realiseren. Voor de inhoud hebben we als commissie jullie hulp nodig. We willen twee thema-avonden organiseren om de wensen en ideeën uit het dorp helder te krijgen. De eerste avond houden we net voor de zomervakantie en de tweede zal in het najaar plaatsvinden. Wij hopen deze avonden zoveel mogelijk Ruttenaren te zien in Het Klavier om samen van gedachten te wisselen over de diverse thema's. De eerste thema-avond vindt plaats op donderdag 27 juni om 20.00 uur in Het Klavier en heeft als thema: Vitaliteit en leefbaarheid. Zet het in je agenda. Deze avond willen we aan de hand van een aantal vragen en stellingen op een interactieve manier met elkaar over het thema praten om zo te achterhalen hoe jullie Rutten over 10 jaar zien en wat er nodig is om daar te komen. 

 

Agenda overzicht