Algemene Sport Vereniging

De Algemene Sport Vereniging Rutten (ASV) is de overkoepelende vereniging voor een heel aantal sportverenigingen in ons dorp.


De doelstelling is; het beoefenen en bevorderen van de sport in de meest uitgebreide vorm.

De aangesloten verenigingen zijn
- TCR: tennisclub Rutten
- RUTHNE: Jeu de Boules
- GIA: roeivereniging
- SALTO: gymnastiek
- RKO: voetbal

 

Net als alle andere verenigingen bestaat het bestuur van ASV geheel uit vrijwilligers.

Het Algemeen Bestuur (AB) van ASV bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten afdelingsbesturen en hier worden alle verenigingsaangelegenheden besproken en indien nodig, op elkaar afgestemd. ASV behartigt de gezamenlijke belangen, beheert de eigendommen, doet de financiële- en ledenadministratie van de aangesloten afdelingen. Daarnaast organiseert en neemt de vereniging deel aan diverse sportieve aangelegenheden, zoals de Avondvierdaagse en de 12- Dorpenloop.

De achterliggende jaren heeft de ASV veel tijd gestoken en bijgedragen aan de realisatie van ons MFA Het Klavier. Het binnenhalen van verschillende subsidies en daarmee realisatie van ons mooie buitenterrein is daar een voorbeeld van. 

Het algemeen bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen: 

 

Het bestuur bestaat uit

Voorzitter: Dick Douma
Penningmeester: Marten van Ittersum
Secretaris: Anna Overgoor


Voor correspondentie Anna Overgoor secr. ruttenasv@gmail.com

 

logo vereniging
Verenigingen overzicht