Nieuws van Dorpsbelang

April

Het voorjaar wil maar moeilijk op gang komen. Elke keer houden de weerprofeten ons een vette worst voor dat het volgende week beter wordt, maar tegen de tijd dat het zo ver is valt het toch weer tegen. Lijkt een beetje op de grap van morgen gratis bier. Gelukkig kunnen we het weer niet sturen en rest ons niets anders dan af te wachten. Ondanks alles hebben de tulpen gewoon doorgegroeid en staan de velden nu prachtig in bloei. Het is dan ook weer een drukte van belang rond Rutten als gevolg van de tulpenroute, rij voorzichtig is dan ook het devies. Hebben jullie het tulpenmozaïek ook aan de plaats zien staan? We zijn (gedeelde) eerste geworden samen met Luttelgeest. Wat een geweldig nieuws! --> https://www.ruttennop.nl/articles/rutten-heeft-gewonnen_759cc180a8e8/ 

Het is weer prachtig geworden, alle lof voor de vrijwilligers die daar aan mee hebben gewerkt. 


Zaterdag 15 april organiseerde Werkgroep Wonen weer een Woon Walk-in in het Klavier. Het thema was dit keer het verduurzamen van je woning. Dat dit erg leeft bij de mensen blijkt wel uit het feit dat bij de start van de middag de eerste gasten al voor de deur stonden te wachten.  


Vrijwilligers

Stak ik al net de loftrompet over de vrijwilligers van het tulpenmozaïek, het is ook een drukke tijd voor onze vrijwillige verkeersregelaars. Koningsdag, Steppentocht, 4 mei en de avondvierdaags in 2 en een halve week tijd, het is nogal wat. Zonder de vrijwilligers kunnen deze activiteiten geen doorgang vinden, dus het is erg belangrijk dat wij hier voldoende mensen voor hebben. Het is soms best lastig om alle posities voor deze evenementen te bemensen. Als er nog mensen zijn die ons daarbij willen helpen dan houden wij ons aanbevolen. Meld je aan bij: dorpsbelang@ruttennop.nl 

 

Dorpsfeest

De regels voor het slagballen al opgezocht, wat verkleedkleren voor de bonte avond of ben je meer een klusser en ben je druk voor de straatversiering? Als ik zo om mee heen kijk zie ik een hoop mensen druk in de weer voor het dorpsfeest. En ben dan ook erg benieuwd naar jullie creaties, creativiteit en sportiviteit. Allemaal een goede voorbereiding gewenst.

 

Dorpsschouw

Eind mei of begin juni gaan we met een afvaardiging van de gemeente door Rutten voor de dorpsschouw. Hebt u ideeën voor verbeteringen aan de straat of de wijk meld dit aan dorpsbelang dan nemen wij dit mee naar de gemeente. 

 

Notulen jaarvergadering dorpsbelang

De notulen van de jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelang staan op de website https://www.ruttennop.nl/vereniging-dorpsbelang-rutten/ en zijn in te zien tot en met eind juni. Eventuele op- en aanmerkingen, n.a.v. de notulen, kunnen in deze periode worden doorgegeven via de mail: dorpsbelang@ruttennop.nl 

 

Daarna worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en definitief.

 

Taakverdeling dorpsbelang

Met het verlaten van Anne Backx en het aantreden van Linda Groot Koerkamp en Marco Simmers bij Vereniging Dorpsbelang zijn ook de taken binnen het bestuur opnieuw verdeeld. De nieuwe taakverdeling kun je terugvinden op de website van Rutten: https://www.ruttennop.nl/vereniging-dorpsbelang-rutten/    

Nieuwsoverzicht